Μισθώσεις

Who we are

Ενοικιάσεις

Η εταιρία "Omnisys Technologies Ε.Π.Ε" παρέχει τη δυνατότητα να αποκτήσετε τον απαιτούμενο εξοπλισμό χωρίς την υποχρέωση αγοράς του, αλλά με πρόγραμμα μίσθωσης μακράς διαρκείας. Στα πλαίσια της μίσθωσης, καλύπτουμε κάθε ανάγκη της επιχείρησης σας σε ασπρόμαυρα και έγχρωμα φωτοαντιγραφικά μηχανήματα, εκτυπωτές καθώς και ξηρογραφικά μηχανήματα σχεδίου.

Η χρέωση πραγματοποιείται:

  • ανά παραγόμενο αντίγραφο, όταν πρόκειται για ασπρόμαυρο ή έγχρωμο φωτοαντιγραφικό
  • ανά τρέχον μέτρο, όταν πρόκειται για ξηρογραφικό μηχάνημα
  • ανά μήνα η οποία καθορίζεται κατόπιν συμφωνίας με τη διεύθυνση της εταιρείας.Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η χρήση και η συντήρηση του μηχανήματος καθώς και όλα τα ανταλλακτικά και αναλώσιμα – εκτός χαρτιού- που κρίνονται απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων.Μετά τη λήξη της μίσθωσης ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει αν επιθυμεί την αγορά του μηχανήματος ή την συνέχιση της μίσθωσης με το υπάρχον μηχάνημα καθώς και την αγορά κάποιου άλλου μηχανήματος ανακατασκευής ή καινούργιου.

X